BẢNG GIÁ BÊ TÔNG VÀ DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ BÊ TÔNG TƯƠI HUY HOÀNG THÁNG 03/2018

Trước tiên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của khách hàng đến CÔNG TY BÊ TÔNG HUY HOÀNG, xin trân trọng báo giá bê tông tháng 03/2018:

BÁO GIÁ BÊ TÔNG TƯƠI

 STT    Sản phẩm, dịch vụ         ĐVT  Độ sụt                 Ghi chú        Đơn giá
1 Bê tông 10MPa VNĐ/m³ 10±2 VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE

0931 884 888

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÊ DỊCH VỤ VÀ GIÁ TỐT NHẤT

2 Bê tông 15MPa VNĐ/m³ 10±2
3 Bê tông 20MPa VNĐ/m³ 10±2
4 Bê tông 25MPa VNĐ/m³ 10±2
5 Bê tông 30MPa VNĐ/m³ 10±2
6 Bê tông 35MPa VNĐ/m³ 10±2
7 Bê tông 40MPa VNĐ/m³ 10±2
8 Bê tông 45MPa VNĐ/m³ 10±2
9 Bê tông 50MPa VNĐ/m³ 10±2
10 Độ sụt tăng mỗi 2cm VNĐ/m³ ±2
11 Phụ gia đông kết nhanh R14 VNĐ/m³ 10±2 Cường độ đạt 90%
12 Phụ gia đông kết nhanh R7 VNĐ/m³ 10±2 Cường độ đạt 90%
13 Phụ gia đông kết nhanh R3 VNĐ/m³ 10±2 Cường độ đạt 90%
14 Phụ gia chống thấm B6 VNĐ/m³ 10±2 Chưa gồm chi phí nén mẫu
15 Phụ gia chống thấm B8 VNĐ/m³ 10±2 Chưa gồm chi phí nén mẫu
16 Phụ gia chống thấm B10 VNĐ/m³ 10±2 Chưa gồm chi phí nén mẫu
17 Phụ gia chống thấm B12 VNĐ/m³ 10±2 Chưa gồm chi phí nén mẫu
18 Bê tông đá mi sàn VNĐ/m³ 10±2 Phụ thu
19 Bê tông đá 1×1 VNĐ/m³ 10±2 Phụ thu
20 Cung cấp vào đường cấm, giờ cấm VNĐ/chuyến Phụ thu
21 Cung cấp khối lượng nhỏ VNĐ/chuyến <4m³ Phụ thu

DỊCH VỤ BƠM BÊ  TÔNG VÀ THI CÔNG XOA NỀN

Hạng mục bơm ngang Mac bê tông tối thiểu

Độ sụt đảm bảo (cm)

                 Ghi chú         Đơn giá
Bơm cao (tầng)        Bơm xa (m)
Móng – sàn 4 < 80 M150 – 10±2 Dưới 25m³ tính ca

Từ 25m³ trở lên tính m³

VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0931 884 888

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÊ DỊCH VỤ VÀ GIÁ TỐT NHẤT

Sàn 5 – sàn 10 81 – 120 M150 – 12±2
Sàn 11 – sàn 15 121 – 150 M200 – 14±2
Sàn 15 – sàn 20 151 – 180 M300 – 16±2
            Hạng mục bơm cần  
Móng – sàn 4 37 – 42m M150 – 10±2
              Thi công xoa nền M150 – 10±2 Dưới 500m² trọn gói

Từ 500m² trở lên tính m²

0931.884.888